Formularz zgłoszenia na 2021

 

Lokalizacja Jesiennej Ekpozycji Materiału Szkółkarskiego

Gospodarstwo Szkółkarskie Ciepłucha


ul. Lutomierska 50
95-050 Konstantynów Łódzki
tel. 42 2111800

Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń:


Piotr Lipski
p.lipski@cieplucha.com.pl
tel. 506 100 394Sytuacja związana z COVID-19:

Mamy nadzieję, że w listopadzie sytuacja z COVID będzie na tyle dobra, że uda się zorganizować 3-dniową wystawę, podobnie jak w latach przedpandemicznych. Gdyby jednak było to niemożliwe, wrócimy do formuły z 2020r. czyli 3-tygodniowej ekspozycji. O ewentualnych zmianach będziemy informować, jednak zakładamy, że zobaczymy się 15 - 17 listopada 2021.

Formularz zgłoszeniowy

- Jesienna Ekspozycja Materiału Szkółkarskiego - ShowRoom w 2021 roku 15 - 17 listopada
Dane kontaktowe osoby zgłaszającej się na Show Room
Treść wiadomości
Chęć przyjazdu
Skąd dowiedziałeś się o wystawie
  • - wybierz -
  • byłem na poprzednich edycjach
  • bezpośrednio od wystawcy
  • na targach ZtŻ
  • z mailingu
  • dostałem zaproszenie pocztą
  • od Agencji Promocji Zieleni
  • z prasy
  • na zjeździe PSCO
  • skądinąd 🙂
Klauzula informacyjna