Pozývame Vás na ďalší ročník

6 - 8 novembra 2023!


Pracovný čas 9:00 - 15:00


Pozrite sa, ako vyzerala predchádzajúca výstava ...


 

Pozvánka je určená odborným príjemcom škôlkarského materiálu.


Škôlka Clematis Hlavnou myšlienkou výstavy je ponúknuť zákazníkom najširšiu možnú ponuku zásobenia tovarom v nadchádzajúcej jarnej sezóne.

Počas výstavy škôlky predstavia celý sortiment, takže objednávky možno ľahko zadávať priamo na výstave.

Musí to byť jednoduché a praktické!

Kontaktujte nás

6 - 8 novembra

IX. ročník SR v roku 2023

Výstavná plocha je viac ako než 5 000m2

môžete hovoriť s PIORiN, Poľským zväzom poľských škôlkarov a Poľskou Dendrologickou spoločnosťou

svoj sortiment predstavia:


Spokojnosť zákazníkov je pre nás nesmierne dôležitá

Zdá sa, že sa nám podarilo spojiť organizačný úspech a spokojnosť zákazníkov.


Radi by sme počuli Vaše návrhy!

Čo očakávate v najbližších ročníkoch? Čo môžeme zmeniť? Čo zlepšiť?
Tešíme sa na ďalšie plodnejšie stretnutia!

Dúfame, že sa Vám výstava v roku 2023 bude páčiť minimálne ako v predchádzajúcich rokoch