Ankieta

ANKIETA

Brakowało nam Państwa obecności na Zielonym Show Room 2021! Informacje, których dostarczy nam ta ankieta, pozwolą w przyszłości podnosić jakość naszej obsługi.

Prosimy o wskazanie przyczyny nieobecności:
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Jaki termin byłby lepszy?
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Jaki inny powód?
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Co możemy zmienić/poprawić, aby wystawa lepiej spełniała Państwa oczekiwania w przyszłości?
Wpisz swoje sugestie
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Podaj swój e-mail
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!