Klauzula RODO

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), dalej zwanym RODO, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 1. Gospodarstwo Szkółkarskie Ciepłucha z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, adres: 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Górna 50, 78-125 Rymań, Rzesznikowo 42, NIP: 7271331793 (Gospodarstwo Szkółkarskie Jan Ciepłucha), 7311974021 (Gospodarstwo Szkółkarskie Anna Ciepłucha-Kowalska), adres poczty elektronicznej: marketing@cieplucha.com.pl, tel. +48 42 211 18 00 (Konstantynów Łódzki), +48 94 358 32 47 (Rzesznikowo)

 1. Clematis Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o., ul. Duchnicka 27, 05-800 Pruszków,
  tel. +48 22 722 26 64

 1. Gospodarstwo Szkółkarskie Anna Cur-Golcc, ul. Górna 1A, 24-103 Żyrzyn; woj. Lubelskie; tel. (0-81) 881-45-00

 1. Szkółka Roślin Ozdobnych Żabieniec, Żabieniec, ul. Asfaltowa 12A, 05-500 Piaseczno; tel.  +48 22 757 2376

 1. Szkółki Kurowscy, 24-130 Końskowola, ul. Kurowska 105, tel. +48 81 881 62 13

 1. Gospodarstwo Specjalistyczne „Panek”, 05-800 Pruszków, ul. Marii Dąbrowskiej 12,
  tel. +48 22 728 80 44

 1. Szkółka Szmit, 06-400 Pęchcin, ul. Kwiatowa 18, tel. +48 23 672 36 27

 1. Szkółki Roślin Ozdobnych „Ważyńscy” Marcel Ważyński, 99-321 Śleszyn,
  ul. Kasztanowa 10, tel. +48 604 188 396

 1. Szkółki Roślin Ozdobnych „Ważyńscy” Adam Ważyński, 99-311 Bedlno, Pniewo 37,
  tel. +48 603 052 444

 1. Kwalifikowane Szkółki Owocowe i Ozdobne mgr inż. Jacek Wolski, 95-05 Konstantynów Łódzki, ul. Srebrna Dąbrowa 18, tel. +48 42 211 14 10

 1. Szkółka Krzewów Ozdobnych „Zymon” Stanisław Zymon, 62-860 Opatówek, Tłokinia Wielka 34, tel. +48 62 761 444

dalej zwany Administratorem.

Państwa dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą w celu wysyłania informacji marketingowych. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora polegający na promowaniu własnej marki i wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust 1 lit. a i f RODO).

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania przez Państwa zgody
na przetwarzanie w celach marketingowych lub złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dotychczasowego przetwarzania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jeśli osoba, której dane osobowe dotyczą, uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na otrzymywanie podobnych informacji, prosimy o kontakt na adres: Gospodarstwo Szkółkarskie Ciepłucha, ul. Górna 50, 95-050 Konstantynów Łódzki lub mailowo na: marketing@cieplucha.com.pl